logo

facebook  twitter

Wijkplatform Elst-OostRss

Startpagina

 

Startpagina

Nieuws

Oudere berichten

Doelstelling+ ANBI info

Actiepunten top 6

Leden

Infobulletins

Vergaderdata

Vergaderverslagen

Nieuwe Ontwikkelingen

Partners

 

 

Wijkkrant van juni 2016

Verslag vergadering 1 juni

Voortgang werkzaamheden Elst-Centraal

Wandel- en fietsommetjes

Laatste nieuws

Veiligheids communicatie spoor - vooraankondiging

Op 7 november 2016 organiseert ons Wijkplatform, samen met de gemeente Overbetuwe en VGGM een informatieavond over de mogelijkheid van een ongeval op het spoor, wat er dan kan gebeuren en hoe iedereen in de omgeving dan het beste kan handelen. De avond begint om 19.30 uur. Locatie Theater De Kik, Dorpstraat 39 Elst. In de Gelderlander van 25 juni stond daarover al een artikel in de krant. Lees dat hier.

Stand van zaken mbt tunnel RW Noord (update 24juni)

Bent U nieuwsgierig over wat er in de afgelopen tijd door de gemeente gedaan is mbt de geplande tunnel onder de Rijkweg Noord?

 -      Ze hebben overleg gehad met de organisatie van Park Lingezegen. Uitkomst is dat ze van hen nu ook een bijdrage krijgen in de oplossing voor het opheffen van de gelijkvloerse kruising op de Weteringsewal.
-       Enkele weken geleden heeft er ook een bericht in de krant gestaan over de bijdrage van 5 miljoen die de provincie Gelderland in haar begroting heeft opgenomen voor het opheffen van beide gelijkvloerse kruisingen. De gemeente zal deze bijdrage nog formeel aan moeten vragen.
|-      
Van het ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben ze bericht ontvangen dat een bijdrage voor een fietstunnel ingezet mag worden voor de volledige tunnel in de Rijksweg Noord. Ook is de deadline voor start uitvoering 2017 van de baan.
-      
Met Prorail hebben zij gesprekken over de manier waarop zij samen moeten/willen werken. Prorail wil nm. zelf regie houden op werkzaamheden onder (en boven) het spoor.
-      
Binnen de gemeentelijke organisatie is een projectleider begonnen met het opstellen van een projectplan. Hierin staat de projectopdracht, organisatie, globale planning en financiële raming en dekking.
-      
In de Kadernota (dit is een voorbereidend document voor de begroting) hebben zij investeringen opgenomen die voor rekening van de gemeente zijn in de komende jaren. Deze Kadernota wordt 28 juni in de raad behandeld. Daarna kan dit vertaald worden naar de begroting 2017-2020 die in november in de raad wordt besproken.

 Dit moet allemaal leiden tot een college- en raadsvoorstel waarin zij kunnen presenteren welke oplossingen zij voorstaan om beide gelijkvloerse spoorkruisingen op te heffen, welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe zij deze kosten willen dekken. Met name de kosten die andere partijen voor hun rekening willen nemen heeft meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat. Het voorstel willen zij in juli of augustus aan het college aanbieden (en daarna aan de raad). Wanneer het college akkoord is om dit voorstel door te sturen naar de raad zult u hiervan op de hoogte worden gesteld via deze website.

De gemeente is dus nog niet begonnen met onomkeerbare zaken zoals ontwerpen en bestemmingsplanwijzigingen.

Wandelen voor wandelaars met een beperking

 Wandelen voor wandelaars met een beperking op de Dag van Park Lingezegen

Houd je van wandelen? Vind je het leuk om Park Lingezegen te verkennen? Of wil je graag nog een extra keer oefenen voor de wandeldriedaagse in Nijmegen? Kom dan op zondag 26 juni mee wandelen.

 

Elk jaar in juni vindt de Dag van Park Lingezegen plaats. Op deze dag organiseren ondernemers en organisaties allerlei leuke activiteiten voor jong en oud. Zo kan iedereen die wilt ongedwongen kennis maken met al het leuke dat Park Lingezegen te bieden heeft! Lees hier verder.

NLDoet: Veel bewoners Wolkenhemel/Sterrenhemel/Meiregen actief

foto

foto

Goed initiatief van het Wijkplatform: samen met bewoners een herinrichtingsplan maken voor het plein en met ondersteuning van de gemeente ook zelf het beplantingsplan uitvoeren. Het was prima weer op 12 maart. Met zeker 30 mensen waren we aan de slag om het plein Wolkenhemel, Sterrenhemel, Meiregen nieuw in te richten.
1800 haagbeuken zijn er ingeplant. Naast veel bewoners, waren er 3 leerlingen in het kader van Maatschappelijke stage, medewerkers van de gemeente, wethouder Jan van Baal en leden van het Wijkplatform actief.
Ruud Geerts kwam namens StuwWelzijn en Droom! twee appeltaarten afleveren. Die gingen in de pauze schoon op. Na afloop was er tijd voor napraten en een biertje. (Bij 'Oudere berichten" ziet U wat er aan vooraf ging en hoe het plan tot stand kwam)

Wandeltoch Vierdaagsebos Elst

Wandeltocht 4-daagsebosHet Vierdaagsebos in Park Lingezegen krijgt een eigen wandeltocht in de vorm van een klavertje vier. Deze tocht kent vier verschillende afstanden en is voor zowel gezinnen met kinderen als voor ervaren (Vierdaagse)wandelaars een leuke uitdaging!/strong>

De eerste editie van de Vierdaagsebos Wandeltocht wordt op zondag 17 april gelopen. Om 11.00 uur onthullen Toon van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe, en Marianne Schuurmans, burgemeester van Lingewaard, samen met basisschoolkinderen een monument. Zij worden welkom geheten door Johan Willemstein, marsleider en voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE en door Ron Adriaans, voorzitter van Stichting 100ste Vierdaagse.

Wandeltocht door afwisselende landschappen

De Vierdaagsebos Wandeltocht bestaat uit vier verschillende wandelroutes vanaf het Vierdaagsebos, op de kruising tussen het RijnWaalpad en Breedlersestraat in Elst. De routes zijn zo’n 5, 7, 13 en 15 km lang en deelnemers komen steeds in een andere hoek van Park Lingezegen – als de blaadjes van een klavertje vier. Combineren kan op allerlei manieren. De routes zijn in totaal 40 km, een ideaal parcours om te trainen voor de Vierdaagse, maar ook een leuke wandeling voor het hele gezin!

Inschrijven en starten kan vanaf 8.00 uur. Deelnemers aan de Vierdaagsebos Wandeltocht kunnen gratis parkeren bij Intratuin Elst, op 5 minuten lopen van het Vierdaagsebos. Deelname kost € 2,50 per volwassene, kinderen betalen € 1. KWBN-leden krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspasje € 1 korting. Mee doen? Bekijk de flyer!

Digitale dorpspleinen en digitaal hulp- en zorgplein gestart

feestelijke lancering platformenOp donderdag 28 januari 2016 vond de officiele lancering plaats van twee prachtige burgerinitiatieven. Meer dan 120 geinteresseerde bewoners + mensen van organisaties die in Overbetuwe actief zijn kwamen naar Omnivents in Valburg om dat feest bij te wonen.
Kijk op www.onsoverbetuwe.nl voor de digitale dorpspleinen.
Als U hulp- of zorg nodig heeft of als u een medebewoner een keer wilt helpen kunt U terecht op www.overbetuwevoorelkaar.nl.

 

 

 

 

Nieuw fietspad klaar. Weer een van onze wensen in vervulling gegaan!

Fietspad StierInmiddels is het nieuwe fietspad dat de wijk Westeraam verbindt met de Lingestraat en verderop het snelfietspad RijnWaalpad klaar. (foto toen het bijna klaar was). Het pad ligt in het verlengde van Mansio - Stier. In ieder geval kan iedereen er gebruik van maken. Van een niet verplicht fietspad zoals dit, mogen voetgangers, fietsers, invaliden voertuigen en snor- en bromfietsers gebruik maken. De laatste twee met uitgeschakelde motor.
*** Samen met de gemeente willen we bekijken of het toch een fiets+bromfietspad moet worden: reacties naar info@wpelstoost.nl .

Naar aanleiding van klachten van bewoners van de Lingestraat over het vele sluipverkeer van auto's, die daar ook erg hard rijden en het voor fietsers gevaarlijk maken, gaan we ook de situatie op de Lingestraat in ogenschouw nemen en wat daar moet gebeuren.

Nog dit jaar komt er ook een voetpad langs het helofytenveld dat in Noordelijke richting over de Linge gaat. Dat komt dan uit op de Weteringsewal. Beide ontsluitingen maken deel uit van wandel- en fietsommetjes waar ons wijkplatform zich sterk voor maakt.

Grote smiley gemaakt

Kinderen druk met poten bloembollenSmiely voorjaar 2016

Vrijdag 20 november 2015 hebben 13 kinderen van de scholen Elstar en Zonnepoort een hele grote smiley gemaakt in een wal van het Romeinse veld, op de hoek van fietspad Curia en het Colosseum, in de wijk Westeraam. Op initiatief van ons Wijkplatform en de gemeente Overbetuwe is Mark Kino van gedeelderuimte.nl ingeschakeld om ons te helpen bij de realisatie. Mark had maar liefst 1000 narcis bloembollen bij zich om een 6 meter grote smiley te kunnen maken en die hebben de kinderen allemaal gepoot. John en Mark hebben vooraf het zware voorwerk gedaan door een graslaag in de vette klein te verwijderen. Doel was om kinderen uit de wijk te betrekken bij een verdere invulling van 'Cool nature' op het veld, in het voorjaar een vrolijke noot te laten zien en een verbinding met de radar snelheidsdisplay. Die hangt daar regelmatig omdat de helft van de bestuurders zich daar niet aan de max 30 km/u houdt. Op de foto rechts zie je hoe de smiley er dit voorjaar uit zag.

  Activiteiten komende periode

5 juli: Romeinse veld, Elst-Westeraam. Feest 10 janig bestaan school De Zonnepoort
9 juli: buurt BBQ Noorderlicht/Horizon
10 juli: Buurt BBQ Aureus 22 t/m 37.
15 juli: Buurtfeest Legioen
16 juli: Buurmeester 'Doe dag"
18 juli: Nacht van Elst, Plein, centrum Elst 19.00 tot 24.00 u
19 juli: Nijmeegse Vierdaagse, Dag van Elst

       Sociale Kernteams Elst zijn gestart

In de gemeente Overbetuwe zijn 6 Sociale Kernteams actief, waarvan 1 in Elst.  In elk kernteam zitten, naast beroepskrachten ook vrijwillig medewerkers.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor WMO-taken en onder andere de jeugdzorg (zoals opvoed-ondersteuning, jeugd-ggz, jeugdbescherming), dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf. Voor de toegang tot deze ondersteuning en zorg heeft de gemeente Overbetuwe Sociale Kern
teams in het leven geroepen.
Door de Sociale
Kernteams wordt ondersteuning en zorg eenvoudiger en overzichtelijker. We willen voorkomen dat meerdere hulpverleners tegelijk bij u over de vloer komen. En als dat toch nodig is, weten ze het van elkaar en worden ze door het Sociaal Kernteam aangestuurd. U heeft in elk geval maar één aanspreekpunt en kunt altijd bij uw hulpverlener uit het kernteam terecht voor vragen en overleg. De gemeente wil dat iedereen zo lang mogelijk zelf (op eigen kracht) kan meedoen in de samenleving. En dat is precies waar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) over gaat: meedoen (participeren) van inwoners in de samenleving. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals. De sociale kernteams spelen daarbij een centrale rol.

Zorg- en hulpverleners uit verschillende organisaties werken in een Sociaal Kernteam samen:
Maatschappelijk werker
s (STMR), Wijkverpleegkundige (Buurtzorg/ STMR), WMO-consulent (WMO-loket), MEE-consulent (MEE Gelderse Poort), RIBW-consulent en welzijnswerker(STUW Welzijn).

Hulpvragen bereiken ons via het "WMO"-loket in het gemeentehuis, via andere instellingen, bezorgde buurtbewoners, maar door jezelf of jouw familie. We zijn te bereiken op tel 06-11736168 en e-mailadres: info@kernteamsoverbetuwe.nl
Je bepaalt zelf bij welk Kernteam je je meldt met jouw hulp- of zorgvraag of voor je aanbod als hulpbieder.

Spreekuren in Elst:
De Ruimte, St Maartenstraat 32B (naast de grote kerk), elke maandag van 11 tot 12 u.
Triade, Pr. Hendrikstraat 5a: elke maandag van 10 tot 11 u , dinsdag van 11 tot 12 uur en donderdagavond van 19 tot 20 uur.

Lees ook de webpagina op de site van de gemeente: http://www.overbetuwe.nl/Werken_onderwijs_en_zorg/Veranderingen_in_jeugd_zorg_en_werk:63735/Sociale_Kernteams

Draag zelf steentje bij aan veiligheid in je woonomgeving

Watch-App!

whatchappIedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Ook in uw buurt neemt het risico op een inbraak in de wintermaanden toe. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt zelf een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw wijk.

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.  Kijk hier hoe bijv. onze Wijkagent de groepen via email op de hoogte houdt.

Meld uw WhatsApp groep aan

Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt? Neem dan een kijkje op de website van de gemeente. Hier kunt u, als contactpersoon, uw WhatsApp-groep laten registreren.

Meer informatie over een Whats-App groep bij U in de buurt

Aanmelden      (bron: gemeente Overbetuwe)

Bouwactiviteiten Stationsomgeving

Werkzaamheden Elst Zuidoost

Een voorlopige planning:

Wat gaat er gebeuren

Wanneer

3e spoor (Pro-Rail) Gereed
P&R garage Gereed
Aanleggen weg Heinz Gereed
Bouw derde spoor: plaatsen rails Gereed
Werkzaamheden Nieuwe Aamsestraat tussen A325 en Pascalweg

Gereed

Bomen kappen Gereed
Tijdelijke overweg inclusief toeleidende wegen en tijdelijke bushaltes Gereed
Tijdelijke afsluiting overweg Gereed
Energieweg verlenging + herinrichting Gereed
Verleggen kabels en leidingen ter hoogte van station Gereed
Graven watergang langs oostzijde spoor tussen Elst Centraal en Olympiasingel Gereed
Bouw geluidsscherm TEOstraat Gereed
Graven watersysteem ter hoogte van Meiregen onder spoor Gereed
Bouwrijp maken Spoorlaan, Emplacement en watergang Gereed
Korte Bemmelseweg aanleg groenzone 1e kwartaal 2016
Verplaatsen fietsenstallingen naar definitieve locaties 1e kwartaal 2016
Onderdoorgang voor auto's, onderdoorgang voor fietsers en voetgangers en nieuwe perrontoegangen (trappen/liften) april/mei 2015- december 2016
Inrichting openbare ruimte projectgebied (oa toewegen onderdoorgangen) 3e en 4e kwartaal 2016
Aanleg groen in projectgebied 1e kwartaal 2017

Wandel-  en fietsroutes omgeving Elst

In deze periode is het mooi weer om er op uit te trekken. Hieronder vind U enkele mooie fiets- en wandelroutes. U kunt ook kijken op www.lekkerfietsen.nl om zelf routes samen te stellen. Meest recente: Wielenfietsroute KAN 45 km

De Park

Liberationroute A'hem-Renk-Driel

Rondje _Andelst (KMP)

Driel_Wandelroute

Monumentenroute_Bemmel

Rondje_Nijmegen(KMP)

Doornenburg_Ommetje

Monumentenroute_Huissen

Rondje_Overbetuwe 50km

Elst_Cultuurwandeling

Monumentenroute_Ressen

Schuytgraaf Wandel_Zuid

Elst_Natuurwandeling

Ommetje_Doornenburg

Schuytgraaf Wandel_Groot

Hollanderbroek_Kaart

Ommetje_Doornik_De Pas

Wandelroute Zeegbos A'hem-Huissen

Hollanderbroek_Routes

Ommetje_Doornik_De Pas BR

Wandelroute_Duivelsberg_Beek

Huissense_Bloemenroute

Oosterhout_Wandelroutes

UitRwaarde Routes

Lent_Appelroute (+quiz)

Rondje_Rijkerwoerdse Plas

Rondje Loenen en Slijk Ewijk

Wielenfietsroute KAN 45 km

Exodusfietsroute4

 

Projectgeld beschikbaar

Het Wijkplatform heeft eerder een bedrag van 800 Euro uitgetrokken voor het financieren en/of opstarten van projecten in de wijk. Een te financieren project moet in ieder geval te maken hebben met veiligheid en leefbaarheid in het gebied Elst-Oost. Een aanvraag daarvoor kunt U indienen via info@wpelstoost.nl
De eerste sponsor uitkering van 100 Euro is gegaan naar de IJsbaancommissie voor de aanschaf van een veegmachine en in mei de tweede 100,- Euro naar de Eshofweide voor aanschaf van een extra basketbalnet. In juli werd ongeveer 70 Euro uitgekeerd voor een wijkontbijt op de Dag van Elst van de Nijmeegse Vierdaagse. 100 Euro ging ook naar: het Groot Gemini Grastoernooi en het Burgerinitiatief Overbetuwevoorelkaar. Er is nog  330 Euro beschikbaar.

-0-0-0-0-0-

U kunt ons bereiken via de leden (zie index) of Secretariaat: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38, 6661 PH Elst. e-mail:  info@wpelstoost.nl

 


    © Copyright 2001-2016. All Rights Reserved Wijkplatform Elst-Oost, JBa.