logo

facebook  twitter

Wijkplatform Elst-OostRss

Startpagina

 

Startpagina

Nieuws

Oudere berichten

Doelstelling+ ANBI info

Actiepunten top 6

Leden

Infobulletins

Vergaderdata

Vergaderverslagen

Nieuwe Ontwikkelingen

Partners

 

 

De Wijkkrant van dec. 2016

Wandel- en fietsommetjes

Laatste nieuws

Opening fiets- en wandelpaden Westeraam

Feestelijke opening wandelverbinding Westeraam-Park Lingezegen

Op vrijdag 24 maart 2017 om 15:30 uur was de feestelijke opening van de wandelverbinding Westeraam – Park Lingezegen. Dit nieuwe ommetje verbindt de wijk op een natuurlijke manier met het park.  Na een openingswoord van Jan Willem Kamerman (Lingezegen) was het de beurt aan de jongste aanwezige om de openingshandeling te verrichten. Zie foto onder.

Achtergrond
De bewoners in de regio Arnhem – Nijmegen willen dicht bij huis genieten van een aantrekkelijke groene omgeving. Daarom realiseert de provincie met de overheden in de regio Park Lingezegen. Dit park is een aaneenschakeling van groen met diverse wandelpaden, water, gevarieerde natuurbeelden en historische patronen en elementen. Park Lingezegen is hierdoor een zeer aantrekkelijk gebied om te recreëren. Voor bewoners wordt het met deze nieuwe wandelverbinding nog beter mogelijk om te genieten van het groen in de nabije omgeving. Op het plaatje rechts is de naam van het struinpad en het nieuwe fietspad Stille Heldenpad te zien. Brug 3 heet Welch Guardsbrug, 4= Scotch Guards brug en 5= Coldstreambrug.

Westeraam is een woonwijk in het noodoosten van Elst en grenst aan het park. Bijna 90% van de 2350 woningen in Westeraam zijn al gebouwd en bewoond. Vanuit de wijk is er nog geen aansluiting op de wandelpaden van Park Lingezegen.Opening brug

De eerste wandelverbinding tussen de wijk Westeraam en Park Lingezegen is nu aangelegd via het helofytenveld (water-reinigend rietveld) dat eigendom is van Waterschap Rivierenland. Om een ommetje te kunnen maken, zijn er drie wandelbruggen aangelegd. Naast de aanleg van het struinpad is er in de Linge ook een natuurvriendelijke oever aangebracht.

 

 

 

Treinreizigers opgelet!

ProRail voert werkzaamheden uit aan het spoor tussen Elst en Nijmegen. Deze werkzaamheden hebben invloed op uw treinreis tussen Arnhem Centraal - Nijmegen en Arnhem Centraal - Tiel.

Planning 2017
Er zijn in 2017 nog een aantal weekenden waarin ProRail werkzaamheden uitvoert op dit traject:

  • zaterdag 25 en zondag 26 maart
  • vrijdag 28 tot en met zondag 30 april

Asfalteren Ceintuurbaan

Op dit moment is het Zuidelijke deel van de Ceintuurbaan in de wijk Westeraam nog een bouwstraat, met tijdelijke drempels. Door onvoldoende afwatering zijn daar ook vaak grote plassen. Daar komt binnenkort een einde aan. Dit voorjaar staat de herinrichting en definitieve asfaltering en midden bestrating op het programma.

Wijkplatform Elst-Oost positieve uitzondering

In De Gelderlander van 10 januari was een flink artikel gewijd aan het ondermaats functioneren van Overbetuwese Dorpsraden/Wijkplatforms. Henk Vreeman van GBO noemt onder andere Elst-Oost en Elst-Zuid als voorbeelden 'hoe het wel moet'. Een leuke opsteker voor onze vrijwilligers: leden en de bewoners in de verschillende werkgroepen. 
Nog belangrijker is natuurlijk dat ook de bewoners tevreden zijn en ons kunnen vinden voor hulp bij het aanpakken van verbeterpunten of het opzetten van nieuwe activiteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Werkgroep 'Ontmoeten in Westeraam' geformeerd

In onze wijkkrant van december deden we de volgende oproep:
Ontmoetingsplek Westeraam
In juni/juli 2010 hield ons wijkplatform een enquête over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Elst-Oost.
Eén van de resultaten was dat het ontbreekt aan een ontmoetingsplek voor oud en jong in de wijk Westeraam.
Inmiddels zijn we enige jaren verder en via deze weg vragen wij u of er nog steeds behoefte bestaat aan genoemde
voorziening. Wie wil ons helpen bij het realiseren van de wens?

De vijf bewoners: Hellen, Inge, Jeanne, Judith en John hebben aangegeven zich te willen inzetten om een ontmoetingsplek te realiseren en samen met de kernenadviseur en een opbouwwerker gaan we aan de slag. De 1e kennismakingsbijeenkomst was op 3 februari.

Plannen Rijzenburg meer definitief

Op 22 december komt de Commissie Ruimtelijke ordening en Kwaliteit (CRK)weer bij elkaar in een openbare vergadering. De behandeling van Rijzenburg staat gepland om 10.30 uur in het Gemeentehuis. De boerderij Rijzenburg is gelegen in de Noord-West hoek van Westeraam, ter hoogte van de spoorwegovergang Rijksweg Noord.
 Naast de nieuwbouwplannen zal ook de aanvraag om een sloopvergunning voor de grotendeels ingestorte doorrijschuur besproken worden. De CRK heeft in een eerder stadium al geadviseerd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daarna zijn er nog twee bijeenkomsten geweest om het plan richting gewenste ruimtelijke kwaliteit te brengen. Klik hier voor het Stedebouwkundig ontwerp, met advies van 30 maart.
Oud bewoonster Amber heeft van de gemeente toestemming om tot het voorjaar met haar caravan op het voorterrein te bivakkeren en toezicht houden en voorkomen van vandalisme.

Tunnel bij station officieel geopend

Openingshandeling tunnelFoto Suzan KinderenOp 25 november 2016 zijn de twee tunnels bij het NS-station officieel geopend. Dat gebeurde door wethouder Jan van Baal en Prorail regio directeur Jan Mulder. Op de fiets door de fiets- voetgangers tunnel, gevolgd door 15 leerlingen van OBS de Esdoorn (foto rechts, van Suzan). Die kinderen wonen in Westeraam en zullen veel gebruik maken van die tunnel. De tunnel Aamse Wissel werd door een grote groep genodigden te voet 'gedaan'. Na de openings handeling vertrok het hele gezelschap naar Droom! om de opening voort te zetten met presentaties.
We hebben, net als veel andere verkeersdeelnemers geconstateerd, dat een aantal zaken daar verbetering behoeven. Veel automobilisten waren in verwarring en zijn door de fiets-/voetgangerstunnel gereden. De voorrangs situatie is niet altijd duidelijk als je uit de fietstunnel de rijbaar op wilt. Wegwijzerborden ontbreken en als je aan de Oostzijde de autotunnel uitkomt, zie je te laat, dat je al midden op de andere straat staat. Een verkeersbureau is ingeschakeld om de knelpunten aan te pakken. (foto Martens). 

Hulp vragen of hulp bieden?

Overbetuwevoorelkaar.nl logoOverbetuwevoorelkaar.nl is een online platform waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen. Samen werken we aan een zorgzame gemeente. Hulp vragen of iemand hulp bieden wanneer u dat uitkomt. Eenmalig, iedere week, alles daartussen in én bij u in de buurt.
Betrouwbaar, gemakkelijk en gratis!

Wilt u iets voor een ander doen? Kijk dan eens tussen de
hulpvragen voor een passende vraag binnen uw omgeving. Heeft u juist hulp nodig? Dan is het hulpaanbod de plek om te zoeken, hier staat al het aanbod van mensen bij u in de buurt die graag een ander helpen, en mogelijk ook iets voor u kunnen betekenen.

Niets gevonden? Registreer u dan, en plaats zelf een hulpvraag of hulpaanbod. Zo kunnen anderen die hulp zoeken of aanbieden u ook vinden en u een bericht sturen.

Een melding omgeving wordt serieus genomen

We willen U hierbij nog even wijzen op het doen van een melding omgeving bij de gemeente, als er in uw woonomgeving een storing is of verzakte tegels, defecte straatverlichting, begroeiing of bomen in de openbare ruimte enz. Ook ons wijkplatform doet regelmatig een melding. Op 21 oktober deden we dat bijv. voor het slechte fietspad langs de Rijksweg Zuid aan de Brienenshofzijde. Daar werd al direct werk van gemaakt en een maand later werd er al een compleet nieuwe laag asfalt aangebracht. Klasse gemeente Overbetuwe.
Dus wijkbewoner: niet alleen klagen over iets hinderlijks in de openbare ruimte, maar gewoon zelf in actie komen en het melden: 

https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Digitaal_aanvragen/Melding_omgeving

  Activiteiten komende periode

onsoverbetuwe.nl logo

Kijk op het digitale dorpsplein: www.onsoverbetuwe.nl/buurtagenda


       Sociale Kernteams Elst

In de gemeente Overbetuwe zijn 6 Sociale Kernteams actief, waarvan 1 in Elst.  In het Elster kernteam zitten, naast 5 beroepskrachten ook 5 vrijwillig medewerkers.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor WMO-taken en onder andere de jeugdzorg (zoals opvoed-ondersteuning, jeugd-ggz, jeugdbescherming), dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf. Voor de toegang tot deze ondersteuning en zorg heeft de gemeente Overbetuwe Sociale Kern
teams in het leven geroepen.

Kijk op de website: www.kernteamsoverbetuwe.nl voor actuele en uitgebreide informatie.

Spreekuren in Elst:
De Ruimte, St Maartenstraat 32B (naast de grote kerk), elke maandag van 11 tot 12 u.
Triade, Pr. Hendrikstraat 5a: elke maandag van 10 tot 11 u , dinsdag van 13.30 tot 14.20 uur en donderdagavond van 19 tot 20 uur.

Vanaf 7 december 2016 is er, elke eerste woensdag van de maand, ook een spreekuur in Tertzio, Bachstraat 25, maar hoofdingang aan de Mozartstraat.

Wandel-  en fietsroutes omgeving Elst

In deze periode is het mooi weer om er op uit te trekken. Hieronder vind U enkele mooie fiets- en wandelroutes. U kunt ook kijken op www.lekkerfietsen.nl om zelf routes samen te stellen. Meest recente: Wielenfietsroute KAN 45 km

De Park

Liberationroute A'hem-Renk-Driel

Rondje _Andelst (KMP)

Driel_Wandelroute

Monumentenroute_Bemmel

Rondje_Nijmegen(KMP)

Doornenburg_Ommetje

Monumentenroute_Huissen

Rondje_Overbetuwe 50km

Elst_Cultuurwandeling

Monumentenroute_Ressen

Schuytgraaf Wandel_Zuid

Elst_Natuurwandeling

Ommetje_Doornenburg

Schuytgraaf Wandel_Groot

Hollanderbroek_Kaart

Ommetje_Doornik_De Pas

Wandelroute Zeegbos A'hem-Huissen

Hollanderbroek_Routes

Ommetje_Doornik_De Pas BR

Wandelroute_Duivelsberg_Beek

Huissense_Bloemenroute

Oosterhout_Wandelroutes

UitRwaarde Routes

Lent_Appelroute (+quiz)

Rondje_Rijkerwoerdse Plas

Rondje Loenen en Slijk Ewijk

Wielenfietsroute KAN 45 km

Exodusfietsroute4

 

Projectgeld beschikbaar

Het Wijkplatform heeft eerder een bedrag van 800 Euro uitgetrokken voor het financieren en/of opstarten van projecten in de wijk. Een te financieren project moet in ieder geval te maken hebben met veiligheid en leefbaarheid in het gebied Elst-Oost. Een aanvraag daarvoor kunt U indienen via info@wpelstoost.nl

De eerste sponsor uitkering van 100 Euro is gegaan naar de IJsbaancommissie voor de aanschaf van een veegmachine en later de tweede 100,- Euro naar de Eshofweide voor aanschaf van een extra basketbalnet. Ook werd ongeveer 70 Euro uitgekeerd voor een wijkontbijt op de Dag van Elst van de Nijmeegse Vierdaagse. 100 Euro ging naar: het Groot Gemini Grastoernooi en het Burgerinitiatief Overbetuwevoorelkaar. Medio 2016 is er weer een extra bedrag beschikbaar gesteld. 300 Euro ging naar een duikelrek op de speelwiede Wolkenhemel en ook Buurtverenigingen Briesnenshof en Eshof hebben zo'n bedrag te besteden. Nieuwe aanvragen kunnen nog steeds worden ingediend.

-0-0-0-0-0-

U kunt ons bereiken via de leden (zie index) of Secretariaat: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38, 6661 PH Elst. e-mail:  info@wpelstoost.nl

 


    © Copyright 2001-2017. All Rights Reserved Wijkplatform Elst-Oost, JBa.