logo

facebook  twitter

Wijkplatform Elst-OostRss

Startpagina

 

Startpagina

Nieuws

Oudere berichten

Doelstelling+ ANBI info

Actiepunten top 6

Leden

Infobulletins

Vergaderdata

Vergaderverslagen

Nieuwe Ontwikkelingen

Partners

 

 

Agenda vergadering 25 januari 2017

Verslag vergadering 14 dec. 2016

De Wijkkrant van dec. 2016

Wandel- en fietsommetjes

Laatste nieuws

Natuurijs in Westeraam onveilig

Mare Nostrum WesteraamDe leden van de ijsbaancommissie Westeraam hebben op donderdag 19 januari metingen gedaan van de ijsdikte en gelijk de 4 grote lampen uitgetest. Het ijs op de grote waterpartij, Mare Nostrum en langs de Via Alosta is veel te dun om er veilig te kunnen schaatsen of lopen. Daarom hebben we alleen enkele metingen aan de rand. Daar kwamen we uit op 3,5 tot 4 centimeter. Omdat het vrijdag 20 januari boven het vriespunt is met veel zon en het de komende nachten maar nauwelijks gaat vriezen, zijn de kansen om daar te schaatsen voorlopig verkeken. Op 20 januari komen de 'rayonhoofden' wel bij elkaar om de taken te verdelen als er in februari nog een flinke vorstperiode komt.

Wijkplatform Elst-Oost positieve uitzondering

In De Gelderlander van 10 januari was een flink artikel gewijd aan het ondermaats functioneren van Overbetuwese Dorpsraden/Wijkplatforms. Henk Vreeman van GBO noemt onder andere Elst-Oost en Elst-Zuid als voorbeelden 'hoe het wel moet'. Een leuke opsteker voor onze vrijwilligers: leden en de bewoners in de verschillende werkgroepen. 
Nog belangrijker is natuurlijk dat ook de bewoners tevreden zijn en ons kunnen vinden voor hulp bij het aanpakken van verbeterpunten of het opzetten van nieuwe activiteiten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Werkgroep 'Ontmoeten in Westeraam' geformeerd

In onze wijkkrant van december deden we de volgende oproep:
Ontmoetingsplek Westeraam
In juni/juli 2010 hield ons wijkplatform een enquête over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Elst-Oost.
Eén van de resultaten was dat het ontbreekt aan een ontmoetingsplek voor oud en jong in de wijk Westeraam.
Inmiddels zijn we enige jaren verder en via deze weg vragen wij u of er nog steeds behoefte bestaat aan genoemde
voorziening. Wie wil ons helpen bij het realiseren van de wens?

Inmiddels hebben vijf bewoners opgegeven zich te willen inzetten om een ontmoetingsplek te realiseren en samen met de kernenadviseur en een opbouwwerker gaan we aan de slag. De 1e bijeenkomst is op 3 februari.

Plannen Rijzenburg meer definitief

Op 22 december komt de Commissie Ruimtelijke ordening en Kwaliteit (CRK)weer bij elkaar in een openbare vergadering. De behandeling van Rijzenburg staat gepland om 10.30 uur in het Gemeentehuis. De boerderij Rijzenburg is gelegen in de Noord-West hoek van Westeraam, ter hoogte van de spoorwegovergang Rijksweg Noord.
 Naast de nieuwbouwplannen zal ook de aanvraag om een sloopvergunning voor de grotendeels ingestorte doorrijschuur besproken worden. De CRK heeft in een eerder stadium al geadviseerd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daarna zijn er nog twee bijeenkomsten geweest om het plan richting gewenste ruimtelijke kwaliteit te brengen. Klik hier voor het Stedebouwkundig ontwerp, met advies van 30 maart.
Oud bewoonster Amber heeft van de gemeente toestemming om tot het voorjaar met haar caravan op het voorterrein te bivakkeren en toezicht houden en voorkomen van vandalisme.

Tunnel bij station officieel geopend

Openingshandeling tunnelFoto Suzan Kinderen
Op 25 november 2016 zijn de twee tunnels bij het NS-station officieel geopend. Dat gebeurde door wethouder Jan van Baal en Prorail regio directeur Jan Mulder. Op de fiets door de fiets- voetgangers tunnel, gevolgd door 15 leerlingen van OBS de Esdoorn (foto rechts, van Suzan). Die kinderen wonen in Westeraam en zullen veel gebruik maken van die tunnel. De tunnel Aamse Wissel werd door een grote groep genodigden te voet 'gedaan'. Na de openings handeling vertrok het hele gezelschap naar Droom! om de opening voort te zetten met presentaties.
De (slinger-)tunnel zal pas 16 december geopend worden voor verkeer. De tunnel is op zich wel klaar, maar door de wegwerkzaamheden op de Eshofsestraat is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
Op de foto van Baal rechts en Mulder links (foto Martens). 

Hulp vragen of hulp bieden?

Overbetuwevoorelkaar.nl logoOverbetuwevoorelkaar.nl is een online platform waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen. Samen werken we aan een zorgzame gemeente. Hulp vragen of iemand hulp bieden wanneer u dat uitkomt. Eenmalig, iedere week, alles daartussen in én bij u in de buurt. Betrouwbaar, gemakkelijk, en gratis!

Wilt u iets voor een ander doen? Kijk dan eens tussen de
hulpvragen voor een passende vraag binnen uw omgeving. Heeft u juist hulp nodig? Dan is het hulpaanbod de plek om te zoeken, hier staat al het aanbod van mensen bij u in de buurt die graag een ander helpen, en mogelijk ook iets voor u kunnen betekenen.

Niets gevonden? Registreer u dan, en plaats zelf een hulpvraag of hulpaanbod. Zo kunnen anderen die hulp zoeken of aanbieden u ook vinden en u een bericht sturen.

Een melding omgeving wordt serieus genomen

We willen U hierbij nog even wijzen op het doen van een melding omgeving bij de gemeente, als er in uw woonomgeving een storing is of verzakte tegels, defecte straatverlichting, begroeiing of bomen in de openbare ruimte enz. Ook ons wijkplatform doet regelmatig een melding. Op 21 oktober deden we dat bijv. voor het slechte fietspad langs de Rijksweg Zuid aan de Brienenshofzijde. Daar werd al direct werk van gemaakt en een maand later werd er al een compleet nieuwe laag asfalt aangebracht. Klasse gemeente Overbetuwe.
Dus wijkbewoner: niet alleen klagen over iets hinderlijks in de openbare ruimte, maar gewoon zelf in actie komen en het melden: 

https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Digitaal_aanvragen/Melding_omgeving

Palen fietspaden Westeraam tijdelijk verwijderd

De gemeente Overbetuwe heeft tijdelijk palen verwijderd uit fietspaden in de Wijk Westeraam in Elst.
De palen zijn verwijderd zodat, gedurende het strooiseizoen, gestrooid kan worden tegen gladheid. De onderstaande fietspaden zijn opgenomen in de strooiroute voor de gladheidsbestrijding:

  • Sneeuwjacht, Dupondius, Batavorum, Tacitus, Legioen, Aamsepad en Via Alosta

U kunt de strooiroutes vinden op de website van de gemeente. De geboden en verboden, aangegeven met borden op deze paden, blijven van kracht. Er worden extra controles uitgevoerd tijdens deze periode.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Overbetuwe telefoonnummer 0481- 362 300.

Veiligheids communicatie spoor

Op 7 november 2016 organiseerde ons Wijkplatform, samen met de gemeente Overbetuwe en VGGM een informatieavond over de mogelijkheid van een ongeval op het spoor, wat er dan kan gebeuren en hoe iedereen in de omgeving dan het beste kan handelen. De avond begon om 19.30 uur in Theater De Kik, Dorpstraat 39 Elst. In totaal kwamen er ongeveer 85 bewoners naar deze bijeenkomst.

Hier op hoofdlijnen de presentatie die Prorail gaf (4 MB).

#1dagniet. Extra toezicht in de wijk

Avondploeg van 1dagnietOp vrijdag 28 oktober was de landelijke actiedag "#1dagniet". In ieder geval 1 dag zonder inbraken in onze wijk door extra toezicht van bewoners, samen met politie en gemeente. Ook ons wijkplatform was daarmee actief in Elst-Oost. Zowel 's middags als 's avonds waren er ploegen op pad in de Eshof, Stationsgebied en Westeraam. Op de foto de avondploeg. Gelukkig werd het net op tijd droog. Bij een aantal woningen was een garage of schuurdeur niet afgesloten. Ook enkele duurdere fietsen en auto's met waardevolle spullen waren niet afgesloten. Er werd ook een als gestolen gesignaleerde bromfiets aangetroffen. Alle betreffende eigenaren en bewoners zijn of persoonlijk of via witte voetjes en preventie advies geinformeerd. Ook zijn bij meer kwetsbare bewoners, flyers met waarschuwiningen voor 'babbeltrucs' achtergelaten. Leuk dat we veel positieve reacties van bewoners kregen. 

Autoinbraken in de wijk. Graag extra oplettend zijn.

Op verzoek van onze wijkagent Theo Overgoor:

Beste wijkbewoner
Van 1 juli tot heden zijn er 38 autoinbraken gepleegd in de woonkern Elst. Ook is de Westeraam(16 stuks) hiervan niet verschoond gebleven. Het lijkt er hierbij op dat de daders via de Ceintuurbaan de wijk binnen zijn gekomen. De buit bestond veelal uit navigatieapparatuur, airbags en kentekenplaten. De automerken Audi, Volkswagen en Seat waren hierbij erg in trek. De inbraken hebben voor het overgrote deel in de nacht plaats gevonden tussen 1.30 en 4.30 uur. Soms werd een ruit ingeslagen en in veel gevallen werden de autoslotcodes gemanipuleerd. Voorverkenning door de daders behoort hierbij zeker tot een bekende werkwijze.

 De politie probeert middels  preventieve surveillance, buurtonderzoek, onderzoek met voorhanden zijnde camerabeelden en door alert te reageren op meldingen van verdachte situaties, daders in beeld te krijgen en op te pakken. Wij kunnen dit zeker niet alleen. Vandaar ook mijn oproep aan u en uw woonomgeving om actief te reageren op verdachte situaties. Spreek vreemde mensen in uw buurt aan, noteer, meldt kentekens van verdachte voertuigen of maak een foto. De buurt Whatsapp kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Wanneer er echt wordt ingebroken of een situatie is super verdacht dan bellen met 112. Natuurlijk ben ik ook via de mail altijd persoonlijk bereikbaar voor u.

Nieuw fietspad klaar. Weer een van onze wensen in vervulling gegaan!

Fietspad StierInmiddels is het nieuwe fietspad dat de wijk Westeraam verbindt met de Lingestraat en verderop het snelfietspad RijnWaalpad klaar. (foto toen het bijna klaar was). Het pad ligt in het verlengde van Mansio - Stier. In ieder geval kan iedereen er gebruik van maken. Van een niet verplicht fietspad zoals dit, mogen voetgangers, fietsers, invaliden voertuigen en snor- en bromfietsers gebruik maken. De laatste twee met uitgeschakelde motor.
*** Samen met de gemeente willen we bekijken of het toch een fiets+bromfietspad moet worden: reacties naar info@wpelstoost.nl .

Naar aanleiding van klachten van bewoners van de Lingestraat over het vele sluipverkeer van auto's, die daar ook erg hard rijden en het voor fietsers gevaarlijk maken, gaan we ook de situatie op de Lingestraat in ogenschouw nemen en wat daar moet gebeuren.

Nog dit jaar komt er ook een voetpad langs het helofytenveld dat in Noordelijke richting over de Linge gaat. Dat komt dan uit op de Weteringsewal. Beide ontsluitingen maken deel uit van wandel- en fietsommetjes waar ons wijkplatform zich sterk voor maakt. Begin 2017 is de officiele opening van beide voorzieningen.

  Activiteiten komende periode

onsoverbetuwe.nl logo

Kijk op het digitale dorpsplein: www.onsoverbetuwe.nl/buurtagenda


       Sociale Kernteams Elst

In de gemeente Overbetuwe zijn 6 Sociale Kernteams actief, waarvan 1 in Elst.  In het Elster kernteam zitten, naast 5 beroepskrachten ook 5 vrijwillig medewerkers.
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor WMO-taken en onder andere de jeugdzorg (zoals opvoed-ondersteuning, jeugd-ggz, jeugdbescherming), dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf. Voor de toegang tot deze ondersteuning en zorg heeft de gemeente Overbetuwe Sociale Kern
teams in het leven geroepen.

Kijk op de website: www.kernteamsoverbetuwe.nl voor actuele en uitgebreide informatie.

Spreekuren in Elst:
De Ruimte, St Maartenstraat 32B (naast de grote kerk), elke maandag van 11 tot 12 u.
Triade, Pr. Hendrikstraat 5a: elke maandag van 10 tot 11 u , dinsdag van 13.30 tot 14.20 uur en donderdagavond van 19 tot 20 uur.

Vanaf 7 december 2016 is er, elke eerste woensdag van de maand, ook een spreekuur in Tertzio, Bachstraat 25, maar hoofdingang aan de Mozartstraat.

Draag zelf steentje bij aan veiligheid in je woonomgeving

Watch-App!

whatchappIedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Ook in uw buurt neemt het risico op een inbraak in de wintermaanden toe. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt zelf een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw wijk.

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.  Kijk hier welke Whatsapp groepen er in jouw wijk zijn.

Meld uw WhatsApp groep aan

Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt? Kijk dan eerst op de link hierboven.

Bouwactiviteiten Stationsomgeving

Wat gaat er nog gebeuren

Wanneer

Onderdoorgang voor auto's, onderdoorgang voor fietsers en voetgangers en nieuwe perrontoegangen (trappen/liften) april/mei 2015- december 2016
Inrichting openbare ruimte projectgebied (oa toewegen onderdoorgangen) 3e en 4e kwartaal 2016
Aanleg groen in projectgebied 1e kwartaal 2017

Wandel-  en fietsroutes omgeving Elst

In deze periode is het mooi weer om er op uit te trekken. Hieronder vind U enkele mooie fiets- en wandelroutes. U kunt ook kijken op www.lekkerfietsen.nl om zelf routes samen te stellen. Meest recente: Wielenfietsroute KAN 45 km

De Park

Liberationroute A'hem-Renk-Driel

Rondje _Andelst (KMP)

Driel_Wandelroute

Monumentenroute_Bemmel

Rondje_Nijmegen(KMP)

Doornenburg_Ommetje

Monumentenroute_Huissen

Rondje_Overbetuwe 50km

Elst_Cultuurwandeling

Monumentenroute_Ressen

Schuytgraaf Wandel_Zuid

Elst_Natuurwandeling

Ommetje_Doornenburg

Schuytgraaf Wandel_Groot

Hollanderbroek_Kaart

Ommetje_Doornik_De Pas

Wandelroute Zeegbos A'hem-Huissen

Hollanderbroek_Routes

Ommetje_Doornik_De Pas BR

Wandelroute_Duivelsberg_Beek

Huissense_Bloemenroute

Oosterhout_Wandelroutes

UitRwaarde Routes

Lent_Appelroute (+quiz)

Rondje_Rijkerwoerdse Plas

Rondje Loenen en Slijk Ewijk

Wielenfietsroute KAN 45 km

Exodusfietsroute4

 

Projectgeld beschikbaar

Het Wijkplatform heeft eerder een bedrag van 800 Euro uitgetrokken voor het financieren en/of opstarten van projecten in de wijk. Een te financieren project moet in ieder geval te maken hebben met veiligheid en leefbaarheid in het gebied Elst-Oost. Een aanvraag daarvoor kunt U indienen via info@wpelstoost.nl
De eerste sponsor uitkering van 100 Euro is gegaan naar de IJsbaancommissie voor de aanschaf van een veegmachine en later de tweede 100,- Euro naar de Eshofweide voor aanschaf van een extra basketbalnet. Ook werd ongeveer 70 Euro uitgekeerd voor een wijkontbijt op de Dag van Elst van de Nijmeegse Vierdaagse. 100 Euro ging naar: het Groot Gemini Grastoernooi en het Burgerinitiatief Overbetuwevoorelkaar. Er is nog  330 Euro beschikbaar.

-0-0-0-0-0-

U kunt ons bereiken via de leden (zie index) of Secretariaat: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38, 6661 PH Elst. e-mail:  info@wpelstoost.nl

 


    © Copyright 2001-2016. All Rights Reserved Wijkplatform Elst-Oost, JBa.