Artikelen door John Baaijens

Schoonmaakactie Het Westeraam

Op donderdag 29 juni hebben leerlingen en leerkrachten van de onderbouw van Het Westeraam, samen met wijkbewoners een schoonmaakactie gehouden in de wijk Westeraam. Ongeveer 40 leerlingen van klas 1 haalden op deze wijze toch behoorlijk wat zwerfafval uit de wijk, zoals op de foto te zien is. Op deze wijze worden ze ermee geconfronteerd […]

Verkeerssituatie Stationsomgeving

Aandachtspunten Wijkplatform Elst-Oost m.b.t. verkeerssituatie rondom NS station Elst Geheel is aangeduid als 30 km zone. De wegen zijn echter niet fysiek als zodanig ingericht (met snelheidsremmers). Westzijde: – de Oude Aamsestraat is door de versmalling en de oprit constructie ingericht als een woonerf, maar dat is het niet. In de eerste bocht naar links […]

Fotoboekjes Westeraam

Enkele jaren geleden zijn er fotoboekjes over de ontwikkeling van de bouw en de nieuwe bewoners verschenen, die alle toenmalige bewoners hebben gekregen. Boekje 1 gaat over Groenoord en boekje 2 over Groenoord en Lingebuurt. Van een contact bij de gemeente hoorden we, dat er van beide boekjes nog een flink aantal lag en dat […]

Fietscrossbaan aangepakt

De fietscrossbaan op het Romeinseveld /Cool Nature (ten Noorden van Het Westeraam) is op 26 en 27 juni flink onder handen genomen. De baan is mooier qua cross beleving en er is een mooie toplaag opgekomen. Zaterdag 1 juli is de baan officieel in (her-)gebruik genomen.

Nieuwe gemeentegids is uit

De nieuwe gemeentegids Overbetuwe 2017-2018 is uit en beschikbaar. Bij enkele bewoners bijeenkomsten in Elst, Heteren en Oosterhout, die we onlangs hadden bleek, dat veel mensen de papieren gemeentegids graag hebben, maar niet meer krijgen. Deze nieuwe gids wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd, maar is alleen af te halen bij de Bibliotheken. Daar is nog […]

Wijkschouw 2017

Op woensdag 5 juli hebben we als Wijkplatform weer onze jaarlijkse wijkschouw gehouden. We klommen om 19.30 bij cafe In de Ommelanden aan de Rijksweg Noord op de fietsen en maakten een rondtour door ons werkgebied: de wijken Brienenshof, Stationsgebied, Eshof en Westeraam. We bekeken daar locaties waar we het afgelopen jaar bij betrokken zijn […]

Nieuwe wijkagent in Elst-Oost

Vele jaren lang was Theo Overgoor de wijkagent van Elst-Oost. Hij begon als schoolagent en werd wijkagent voor de wijken Eshof, Brienenshof, Stationsgebied, Westeraam, Industrieterrein Aam en Merm en de Rijkerswoerdse plassen. In juli 2017 ruilt hij van standplaats met Jessica Pluim. Jessica is nu wijkagente in Velp en daar gaat Theo dan werken. Allebei […]

Schapen in de wijk?

Het wijkplatform is onlangs benaderd door Theo Verriet, bewoner van de Ochtendnevel 25.  Hij  kwam met het idee om het openbaar groen van de Wiebeltuinen (ontworpen door kunstenares Annelies van Dijk), op een andere wijze te gaan beheren. Nu worden die elke 10-14 dagen bijna een hele dag gemaaid met heel luidruchtige bosmaaiers en daarna […]