De aandachtspunten voor 2019-2020

De bestuursleden  en de buurtvertegenwoordigers hebben eind 2018 gekeken naar de rol/functie  van het wijkplatform.  Voorop staat daarbij  de bewoners meer te betrekken bij de onderwerpen die spelen in hun eigen straat/buurt . Als functie voor het wijkplatform ziet zij daarbij:

 • verbinden : koppelen van bewoners initiatieven en versterken van het gemeenschapsgevoel
 • activeren : stimuleren en ondersteunen van nieuwe bewoners initiatieven
 • adviseren: van bewoners initiatieven richting gemeente

Met de 10 andere dorpsraden / wijkplatforms uit de gemeente Overbetuwe is hierover van gedachten gewisseld. Met de wethouder van de gemeente is  gesproken over de samenwerking van platform en gemeente.  Een  belangrijke conclusie is dat de verwachtingen  die we naar elkaar hebben duidelijk(er)  uitspreken;  daarmee willen we voorkomen dat er onnodig tijd en energie verloren gaat.

Om met deze rollen aan de slag te gaan zijn  een 8 tal onderwerpen geformuleerd die nu actueel zijn:

 1. Ontwikkeling van het stations gebied . Hoe worden omwonenden betrokken bij de nieuwe functie van het gebied en een veilige omgeving.
 2. De invulling van de nieuwbouw op  De Pas (wijk Brienenshof)
 3. Renovatie / aanpassingen van speelvoorzieningen in Westeraam en Eshof, gepland voor 2019/2020.
 4. In de Lanenbuurt en Vierslag met bewoners werken aan de voorzieningen in de wijk.
 5. Ontmoeten voor ouderen in Elst. Het afgelopen jaar is dit in gang gezet.
 6. Vergroening van de wijk.
 7. Het toenemende verkeer op Rijksweg Zuid en Olympia singel met de mogelijke komst van de railterminal en ontwikkeling van industrieterrein Park 15.  Daarbij is ook aandacht nodig voor het fietsverkeer (Knoop 38).  Aandacht is nodig voor tijdige realisering van de wegen 
 8. Spoorkruisingen Rijksweg-Noord (tunnel) en Weteringsewal (viaduct).  Naast de inpassing is een goede en veilige wegomlegging van belang

Heb je interesse en voel je je aangesproken om mee te denken  over bovengenoemde onderwerpen in je  woonomgeving dan horen we graag van je via  info@wpelstoost.nl

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen