Artikelen door John Baaijens

Vergadering op 22 maart

De eerstvolgende openbare vergadering van het Wijkplatform Elst-Oost is op woensdag 22 maart 2023. Locatie: gebouw De Wieken, Pr Irenestraat 49 Elst. Aanvang 20.00 uur. Hier de vergaderstukken: agenda   en het verslag van de vorige vergadering

Nieuwe sportcentrum Elst-Oost

De locatie De Woongaard bij het station, was jaren geleden bedoeld voor een wijkje met enkele honderden woningen. Nu wordt daar het nieuwe multifunctioneel sportcentrum (MFSC) met zwembad gebouwd, samen met de benodigde parkeerplaatsen en een scholencluster. Het krijgt de functies Sport en Educatie. Het plan van de scholencluster moet nog worden uitgewerkt. Het komt […]

Update parkje Ceintuurbaan/Aamsepad

De gemeente heeft drie percelen grond beschikbaar langs de Ceintuurbaan en Aamsepad en Landaspad in Westeraam en Aam en laat bewoners meedenken over de invulling. De straat Dierenriem stopt nu bij het laatste woonhuis, maar zal als pad doorlopen tot aan het Aamsepad. Die grote kavel is eigendom van de gemeente. De twee kavels (nog […]

Onveilig punt aangepakt

Tijdens onze Wijkplatform vergadering van 14 december werd door twee bewoners aandacht gevraagd voor een gevaarlijke verkeer situatie op de Regenboog, nabij de Ceintuurbaan. Door het ontbreken van een dichte haag tussen het fietspad en de busbaan kozen veel leerlingen vanuit Arnhem naar Het Westeraam of Lyceum Elst en omgekeerd voor de kortste route. Dat […]

Wijkplatform vergadering op 25 januari

Onze volgende vergadering is op woensdag 25 januari 2023. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 u. Locatie gebouw De Wieken, Prinses Irenestraat 49. De vergaderstukken vindt je hier: agenda 25 januari 2023.  Verslag van 14 december 2022. 

Digitale weerbaarheid senioren

De Huiskamers in Overbetuwe, gemeente Overbetuwe en de politie werken samen om de digitale weerbaarheid van senioren te verbeteren. Dat doen we, verdeeld over 2023, met informatie bijeenkomsten per Huiskamer.  Er wordt aandacht besteed aan vier verschillende vormen van (internet)criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs. Het doel is om senioren bewuster en weerbaarder te maken om […]

Inspreken bij de raad mbt veiligheid scholieren

Omwonenden van de Dauw in Elst willen overleg over bescherming van scholieren in het verkeer ELST – De basisscholen De Wegwijzer en De Elstar, de wijkraad Elst-Oost, direct aanwonenden van de Dauw en de gemeente Overbetuwe moeten eerst met elkaar om tafel voor overleg vóór er verkeersmaatregelen worden genomen. Met die oproep kwam Anita Lensink […]

Parkje Aamsepad-Landaspad

De gemeente heeft drie percelen grond beschikbaar langs de Ceintuurbaan en Aamsepad en Landaspad in Westeraam en Aam. Bewoners hebben eerder aangegeven behoefte te hebben aan een mogelijkheid voor een veilig ommetje en honden losloop plek. De inrichting moet een landelijke invulling krijgen, ten behoeve van groen en recreatie, zoals een pocketpark met een landschappelijke […]

Crisis noodopvang vluchtelingen in gebruik

Update december 2022: Voorstel maand verlenging tijdelijke crisisnoodopvang Elst In september informeerden we u over de komst van een crisisnoodopvanglocatie voor drie maanden voor 120 vluchtelingen op bedrijventerrein De Aam in Elst. In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over het vervolg. De instroom van vluchtelingen is nog altijd hoog en de opvangcapaciteit in […]

Nieuwe doortraproute Elst

De doortraproute Elst vindt je hier. De Doortraproutes zijn bedacht door Fietsersbond-fietsdocenten Karin Broer en Jetty de Vries in het kader van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de oudere fietser langer veilig te laten fietsen. Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers van de Fietsersbond. Om te […]