De Stichting Wijkplatform Elst-Oost is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een zgn ANBI heeft belasting voordelen ook voor sponsoren. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor een ANBI de verplichting om bijvoorbeeld de doelstelling, gegevens van de bestuurders, het beloningsbeleid, postadres, de financiële informatie enz. kenbaar te maken op een website. Dat doen we hieronder:

De doelstelling van onze Stichting Wijkplatform Elst-Oost is: het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied Elst-Oost.
De gegevens van de bestuurders en de leden vindt U   hier.

Ons beloningsbeleid is, dat leden en het dagelijks bestuur geen vergoeding of salaris voor hun werkzaamheden krijgen. De enige vergoedingsregeling is voor reiskosten. Er geldt een vergoeding van 20 Eurocent voor gemaakte reiskosten buiten Elst.

Secretariaat en postadres: mw. A. van Mierlo, Wolkenhemel 38 te Elst.
e-mail: info@wpelstoost.nl

De beschikking van de belastingdienst dat we per 1 januari 2008 een ANBI zijn vindt U in 2 bestanden: hier en hier.
Het fiscaal nummer is: Groepsbeschikking G64.

Het financieel overzicht / jaarrekening 2019 vindt U hier.