Gemeente Overbetuwe      Merijn van der Mooren, kernenadviseur. M.Moorenvander@overbetuwe.nl

Politie, team Elst                 Jessica Pluim, wijkagent. Jessica.Pluim@politie.nl

Wijkplatform Elst-Zuid     Fred Bootsma en Eddie van Hattum. ElstZuidOnzeWijk@gmail.com

Wijkplatform Elst-Noord  Willy Peters (vz). WAM.Peters@planet.nl

Onsoverbetuwe.nl

Overbetuwevoorelkaar.nl