Bestuur en buurtvertegenwoordigers van Wijkplatform Elst-Oost komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Meestal in een zaal van gebouw de Wieken aan de Prinses Irenestraat in Elst en af en toe in café-restaurant-zaal “In den Ommelanden” aan de Rijksweg Noord in Elst. Alle vergaderingen zijn openbaar en U bent er van harte welkom. De agenda wordt meestal 1 week van te voren gepubliceerd. Zie daarvoor onder de kop Vergaderingen -> Agenda

Aanvang steeds om 20.00 uur.

De vergaderdata voor 2e helft 2022 zijn:

21 september, De Wieken

2 november, De Wieken

14 december, In de Ommelanden + nazit met hapje en drankje.