Bestuur en buurtvertegenwoordigers van Wijkplatform Elst-Oost komen ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Meestal in een zaal van gebouw de Wieken aan de Prinses Irenestraat in Elst en af en toe in café-restaurant-zaal “In den Ommelanden” aan de Rijksweg Noord in Elst. Alle vergaderingen zijn openbaar en je bent er van harte welkom. De agenda wordt meestal 1 week van te voren gepubliceerd. Zie daarvoor onder de kop Vergaderingen -> Agenda

Aanvang steeds om 20.00 uur.

De vergaderdata zijn:
Rest 2023:  22 maart (De Wieken), 10 mei (De Wieken), 28 juni (wijkschouw op de fiets met nazit In de Ommelanden), 20 september (De Wieken), 1 november (De Wieken) en 13 december (In de Ommelanden, met nazit, hapje en drankje)