Werkgroepen in of link met Elst-Oost

Werkgroep Speelvoorzieningen Vierslag

Project Huiskamer van Elst / Kern met pit

Inrichten speelveld Kalmoeslaan-Floralaan

Inrichten woonwijk De Pas

Klankbordgroep Spoorkruisingen

Fietscrossbaan

Cool Nature

Verkeerssituatie Stations omgeving

Veilig van en naar school

IJsbaan Mare Nostrum

Overlast zwerfvuil

Verkeersveiligheid

Knoop 38

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 1

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 2

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 3 

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 4  

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 5 – november 2016  

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 6 – januari 2017  

Gebiedsvisie knoop 38 – Nieuwsbrief 7 – maart 2017

Gebiedsvisie Knoop 38 – Nieuwsbrief 9 – december 2017